Historia Drohiczyna

25 listopad 2014

Drohiczyn, powstał we wczesnym średniowieczu na polsko-ruskim pograniczu etnicznym. Jego metryka jako grodu na Podlasiu sięga XI wieku, a pierwsza pisana wiadomość o Drohiczynie, pochodzi sprzed 1142 r.
Tutejszy gród, został założony w I połowie XI wieku przez ludność ruską, na co wskazuje także jego nazwa, która wywodzi się od ruskiego imienia Drogit, czy też – Drohicz. Jako samodzielne księstwo drohickie, istnieje od 1181 Roku. Osada wiejska istniała tu już w VI w. o czym świadczą chociażby liczne znaleziska na terenie miejscowego grodziska, a także znajdujące się w okolicy kurhany z VII-XIw. Archeologom, udało się tu znaleźć także ślady osadnictwa pochodzące z X w. przed Chrystusem.

Dzięki położeniu nad „życiodajnym Bugiem”, istniejące tu osadnictwo, przekształcało się w prężny ośrodek handlowy, by w późniejszym okresie dać początek miastu. Bugiem, spławiano towary. Przemieszczali się nim wojowie, kupcy oraz duchowni.
Przez to, że Drohiczyn był częścią głównego szlaku handlowego, bardzo często podbijały go i niszczyły obce plemiona, a on, mimo wszystko, odradzał się jak Feniks z popiołów. Tereny te przez kilkaset lat stanowiły administracyjne pogranicze Mazowsza i Podlasia. Zamieszkiwali je głównie Mazowszanie. Od ówczesnego średniowiecza zmieniały swą przynależność podlegając Piastom, lub książętom ruskim. Będąc włością Piastów, w pierwszej połowie XI w. Drohiczyn, za sprawą księcia kijowskiego Jarosławowa Mądrego stał się grodem ruskim na ponad wiek. Sytuacja, na powrót zmieniła się, dopiero w 1192r., kiedy to książę Kazimierz Sprawiedliwy, po pobiciu Jaćwingów, uderzył na Drohiczyn, „odbijając go” z rąk Rusi i włączając ponownie w obręb państwa polskiego.

Rola Drohiczyna wzrastała i w połowie XII w. został on zapisany na kartach historii, jako drugi po Brześciu ośrodek administracyjny terenów nadbużańskich, a od roku 1142, jako stolica samodzielnego Księstwa Drohickiego.

 1. Początki grodu Drohiczyn
 2. Miasto pod opieką Braci Dobrzynskich
 3. Koronacja w Drohiczynie
 4. Drohiczyn u progu rozkwitu
 5. Drohiczyn stolicą województwa podlaskiego
 6. Drohiczyn traci prawa miejskie
 7. Okres I Wojny Światowej
 8. Okres II Wojny Światowej
 9. Żydzi w Drohiczynie
 10. Drohiczyn stolicą diecezji
 11. Legendy drohickie
 12. Zabytki Drohiczyna
 13. Chronologia drohiczyńska
 14. Drohiczyn w starej fotografii

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Drohiczynie:
ul: J.I.Kraszewskiego 13
17-312 Drohiczyn
tel/fax: 85 655 70 69

logo yt logo fb

Copyright © kultura-drohiczyn.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.