01 luty 2015

Atrakcje turystyczne gminy, to przede wszystkim unikalne, bogate walory przyrodnicze niepowtarzalne w skali kraju, a nawet Europy. Naturalne koryto rzeki Bug z pięknymi starorzeczami, wysokimi skarpami wysoczyzny morenowej, najbardziej interesujący jej odcinek Podlaski Przełom Bugu w Obszarze Chronionego Krajobrazu, wyjątkowe bogactwo fauny i flory, oraz prastary Drohiczyn z mnóstwem zabytków historycznych, świadczących o dawnej świetności miasta.

Barokowy kościół katedralny pw. Trójcy Przenajświętszej

Barokowy kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Barokowy kościół Zakonu Benedyktynek pw. Wszystkich Świętych

Klasycystyczna cerkiew prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy

Muzeum Diecezjalne im. Jana Pawła II

Muzeum Parku Historyczno-Kulturowego „Bug pogranicze kultur i religii”

Wystawa Starych Motocykli

Muzeum kajaków

Góra Zamkowa

Przeprawa promowa na rzece Bug

Umocnienia Linii Mołotowa

Kopiec Pamięci Podlasia

Miejsca pamięci i pomniki

Kościół pw. św. Rocha w Miłkowicach Maćkach

Diecezjalne Sanktuarium Maryjne w Ostrożanach

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Śledzianowie

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Drohiczynie:
ul: J.I.Kraszewskiego 13
17-312 Drohiczyn
tel/fax: 85 655 70 69

logo yt logo fb

Copyright © kultura-drohiczyn.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.